Toepassingen

Door het gebruik van Solid kunnen dienstverlening en gebruikservaring verbeteren. Ook ontstaan er meer mogelijkheden om GDPR-compliant samen te werken met ketenpartners.

Het is toepasbaar in verschillende sectoren en domeinen zoals de zorg, energie, gemeentes, uitvoeringsorganisaties van de overheid, maar ook retail, media etc.

Vlaamse voorbeelden

In Vlaanderen is de Vlaamse overheid via het Vlaams DataNutsbedrijf, dat onlang omgedoopd is tot Athumi vergevorderd met het toepassen van Solid als methode voor veilig en verantwoord data delen.

Twee projecten waar momenteel aan gewerkt wordt zijn de use case over diploma delen, en een use case over loongegevens delen. Onderstaand twee uitlegvideo’s over deze use cases. Meer achtergrondinformatie is terug te vinden op de website van het Vlaams DataNutsbedrijf.
Nederlandse voorbeelden in voorbereiding

Er zijn ontelbare voorbeelden te bedenken hoe Solid in sectoren meerwaarde kan leveren en toegepast kan worden. In Nederland zijn we betrokken bij volgende voorbeelden in ontwikkeling, in voorbereiding of in planning.

Mijn financiën

Het aanvragen van inkomenstoeslagen voor burgers is vaak complex om meerdere redenen. Het project om dit te vereenvoudigen heet het Virtueel Inkomsten Loket. In Nederland hebben we een eerste proefopstelling ontwikkeld om het aanvragen van toeslagen te vereenvoudigen in combinatie met een datakluis gebaseerd op de open technologie van Solid.
In onderstaande video wordt de opzet van het Virtueel Inkomsten Loket uitgelegd en de demonstratie getoond.


» Leer meer over het Virtueel Inkomsten Loket

Mijn gezondheid

Tijdens je levensloop en in zorgsituaties zijn er vaak meerdere zorgverleners betrokken. In die zorgprocessen is de mens het scharnierpunt. Door de gezondheidsgegevens in een datakluis te plaatsen kunnen de relevante gegevens gemakkelijk meebewegen tijdens de contacten die nodig zijn. Daarnaast kunnen in de datakluis andere informatiebronnen staan die nuttig kunnen zijn voor het begrijpen van iemands context.
Meer weten over projecten in ontwikkeling rondom dit thema? Neem contact op met gezondheid@solidcommunity.nl

Mijn carrière en studie

Het delen van je diploma is een veel voorkomende situatie bij solliciteren of bijv. het aantonen in de zorg dat je over de juiste papieren beschikt.
Met behulp van o.a. datakluizen kun je deze veilig en verantwoord delen.
Meer weten over projecten in ontwikkeling rondom dit thema? Neem contact op met loopbaan@solidcommunity.nl

Mijn services

Actuele contactgegevens zijn nuttig en nodig voor dienstverlenende organisaties om in contact te kunnen komen met hun klanten. Via een datakluis kan dit eenvoudig en gemakkelijk gerealiseerd worden. Zo kan er meer tijd worden besteed aan datgene waar het echt om draait: service verlenen.
Meer weten over projecten in ontwikkeling rondom dit thema? Neem contact op met service@solidcommunity.nl

Andere domeinen en sectoren

Naast bovenstaande voorbeelden is Solid in vele andere domeinen inzetbaar, van overheid, energie, retail, cultuursector, enz. Ben je benieuwd wat de open technologie van Solid kan betekenen in jouw sector?
Neem dan contact op met info@solidcommunity.nl