Wat is Solid?

Solid is een initatief van de grondlegger van het World Wide Web, Sir Tim Berners Lee, om het web vriendelijker, veiliger en innovatiever te maken. Het maakt het mogelijk om verantwoord en veilig data te delen op basis van open standaarden en gebaseerd op waardes zoals zelfbeschikking, keuzevrijheid, vertrouwen en transparantie. De open technologie achter Solid maakt het bijvoorbeeld mogelijk om in een persoonlijke datakluis of personal data space gegevens te beheren en te hergebruiken bij dienstverleners, applicaties en organisaties.

In allerlei sectoren toepasbaar

Deze Personal Data Spaces bieden de gelegenheid om op een veilige en efficiënte wijze vertrouwelijke informatie van zowel bedrijven als individuele gebruikers met elkaar te laten interacteren. Dit resulteert in verbeterde inzichten en de ontwikkeling van innovatieve diensten voor eindgebruikers. Solid is toepasbaar in vrijwel alle sectoren, van de energiesector, media, retail, gezondheidszorg tot overheid. Zowel een verbetering van de gebruikerservaring als de dienstverlening kan hierdoor worden mogelijk gemaakt.

Digitale transitie

Een uitbreiding op het huidige web gaat echter niet vanzelf: er is brede bewustwording, onderzoek en ontwikkeling voor nodig.
Bijgaande grafiek is gebaseerd op een onderzoek van Clayton Christensen, professor aan de Harvard Business School over opkomende technologiën. Organisaties zijn vaak gericht op de bekende technologiën die ze onderhouden en verbeteren. In de initiële fase van opkomende technologiën zijn er vaak nog geen voorbeelden en concrete toepassingen. Het resultaat is vaak dat iedereen blijft afwachten tot de technologie verder is. Echter, dan ontstaat geen beweging. Als Solid Community willen we die beweging op gang brengen en op een verantwoorde manier toeleiden naar adoptie.
Een opkomende technlogie vraagt daarbij een andere insteek dan een gevestigde technologie: een onderzoekende en iteratieve houding. Dit is een andere houding dan plannen en onderhouden, en dat is vaak wennen voor organisaties en sectoren.

Samenhang creeëren

Een nieuwe technologie als Solid gaat niet alleen over techniek maar ook over gebruikers meer centraal stellen en regie geven, een nieuw digitaal landschap creëren, gedrag, communicatie, bedrijfsmodellen en de rol van de overheid. Voor een optimale ontwikkeling en adoptie moeten de verschillende onderdelen zoals de architectuur en governance op elkaar worden afgestemd en in samenhang zijn.
Solid kan cross-sectoraal worden gebruikt. Het proces van onderzoek en ontwikkeling van Solid kunnen we in Nederland daarom alleen in samenhang aanpakken. We bouwen aan een community om te zorgen voor samenhang en harmonisatie van deze processen: samen leren, gezamenlijk uitdagingen aangaan en afstemmen. Samen met eindgebruikers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheid om zo een veiliger en innovatiever web te creëren.

Toepassingen

Meer weten over hoe Solid kan worden toegepast in verschillende sectoren?

Samenwerken

Wil jij onderdeel worden van een netwerk dat werkt aan een vriendelijker, veiliger, en innovatiever web? Lees meer hoe je kunt deelnemen aan een vriendelijker en veilger web.