Samenwerken aan een vriendelijker, veiliger en innovatiever web

Solid is een initiatief van de grondlegger van het World Wide Web, Sir Tim Berners Lee, om het web vriendelijker, veiliger en innovatiever te maken.
Solid kan in vrijwel alle sectoren meerwaarde leveren; van de energiesector, publieke sector, gezondheidszorg, media, retail tot overheid door veiliger en verantwoord data delen en een verbetering van dienstverlening en gebruiksvriendelijkheid.
De ontwikkeling van een vriendelijker web is een paradigma-shift en gaat niet vanzelf: er is brede bewustwording, onderzoek en ontwikkeling voor nodig. De missie van de Stichting Solid Community is om die beweging te organiseren vanuit een onafhankelijke en neutrale insteek.
Dat doen we door:

  • verbreden van bewustwording en cross-sectorale samenwerking in veilig en verantwoord data delen

  • realiseren van een brede community met deelnemers zoals overheid, sectoren, maatschappelijke partners en kennisinstellingen, en die verbinden en ondersteunen in het samenwerken in onderzoek, ontwikkeling en kennisdeling.
    Zo wordt de ontwikkeling van bijvoorbeeld architectuur, governance en adoptie geharmoniseerd tot een samenhangend geheel.

  • Ontwikkelen, samen met deelnemers, van concrete voorbeelden en toepassingen om de meerwaarde te laten zien en in de praktijk te brengen.

» Lees meer over Solid, onze missie en aanpak


Toepassingen in de praktijk

Er zijn verschillende toepassingen in voorbereiding zowel in Nederland als internationaal. Bekijk hier enkele van deze toepassingen.
» Bekijk voorbeelden van toepassingen


Highlight: Toeslagen aanvragen vereenvoudigen

In Nederland hebben we een eerste proefopstelling ontwikkeld om het aanvragen van toeslagen te vereenvoudigen. Dit project heet het Virtueel Inkomsten Loket.
» Leer meer over het Virtueel Inkomsten Loket