Huurtoeslag, individuele inkomenstoeslag, woonkostentoeslag en andere regelingen zijn bedoeld voor kwetsbare inwoners. Maar zij maken niet altijd gebruik van de regelingen waar ze recht op hebben, omdat de procedures te fragemneteerd en ingewikkeld zijn. Het Virtueel Inkomsten Loket gebruikt gegevens die al bekend zijn, om met een aantal eenvoudige handelingen aanvragen in te vullen, te beoordelen én regelmatig te checken op eventuele wijzigingen. Daardoor kan een inwoner sneller en makkelijker regelingen aanvragen. De inwoner staat hierdoor echt centraal in plaats van de regelingen. En de overheid functioneert als een samenhangende, transparante en dienstverlenende overheid.

Praktijkvoorbeeld

Het Virtueel Inkomsten Loket wil een simpel, digitaal loket ontwikkelen voor alle regelingen. Het loket kan door elke inwoner of hulpverlener worden gebruikt. In dat loket is direct te zien waar inwoners recht op hebben, en de tegemoetkoming wordt meteen toegekend. Elke maand kan een inwoner een check doen, om te bekijken of gegevens nog up to date zijn. Achter de schermen kunnen gemeenten vertrouwen op de gevalideerde data van de inwoner. Verandert er iets aan een regeling, dan kunnen ze dat aanpassen in een beheermodule.

Project fase 1

Als Stichting Solid Community zijn we gevraagd om een eerste demonstratie te ontwikkelen om het aanvragen van toeslagen te vereenvoudigen in combinatie met een datakluis gebaseerd op de open technologie van Solid.
De opdrachtgever van dit project: ICTU , de innovatieorganisatie opgericht door de Nederlands overheid en een partner van de Stichting Solid Community in veilig en verantwoord data delen.

Uitleg video

In onderstaande video wordt de opzet van het Virtueel Inkomsten Loket uitgelegd en de demonstratie getoond.


Doel van dit project

Veel mensen maken geen gebruik van inkomensregelingen waar ze wel recht op hebben. De procedures om aan te vragen zijn te ingewikkeld. En ze hebben geen vertrouwen in de overheid. Het Virtueel Inkomsten Loket maakt het aanvragen makkelijker. Zo staat de burger echt centraal in plaats van de regelingen. En functioneert de overheid als een open, transparante en samenhangende overheid.

Samenwerkingspartners in het Virtueel Inkomsten Loket

Project- of uitvoeringspartners: VNG Realisatie, gemeenten Utrecht, Amersfoort, Buren, Eindhoven, IGS (ministerie van SZW), ICTU

Beschrijving

Het Virtueel Inkomsten Loket is een open source project, dat werkt aan een oplossing waarbij inwoners met een simpele druk op de knop alle regelingen waar zij recht op hebben kunnen aanvragen. Een groot deel van die aanvragen kan ook direct en automatisch worden goedgekeurd via Virtueel Inkomsten Loket.

Dit gebeurt door de regels voor de toeslagen open digitaal en transparant beschikbaar te maken. Zodra je inlogt met je datakluis kunnen je gegevens gecheckt worden. Er zijn dan geen formulieren meer nodig. Jij houdt de controle over je gegevens in je datakluis: jij bepaalt welke gegevens, met wie, hoelang en voor welke doel deze gebruikt mogen worden. Omdat de regelbibliotheek open benaderbaar is, kun je zelf bepalen wanneer je deze wilt checken.
Als je wilt, kun je de applicatie die regels checkt voor jou, iedere week even laten controleren of er wijzigingen zijn. Doordat het loket, de actuele gegevens in je datakluis, zo vaak als jij wilt, kan checken, kun je direct op de hoogte worden gesteld als jouw situatie wijzigt, en de invloed daarvan op lopende regelingen. Dit proces staat los van het aanvragen, en is dus niet zichtbaar voor gemeentes.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft onlangs unaniem voor een motie gestemd waarin het Virtueel Inkomsten Loket wordt genoemd, en verzoekt daarmee de regering om te onderzoeken in hoeverre een geautomatiseerd proces waarbij mensen in één keer een overzicht hebben van alle sociale regelingen waar zij recht op hebben landelijk opgezet kan worden binnen de kaders van de privacywetgeving,

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project en datakluizen? Neem dan contact op.

Neem contact op


Wil je meer weten over het opzetten van een proefopstelling en daadwerkelijke implementatie?