Toepassing

Door het gebruik van Solid kunnen dienstverlening en gebruikservaring verbeteren.
Ook ontstaan er meer mogelijkheden om GDPR compliant samen te werken met ketenpartners.

Het is toepasbaar in verschillende sectoren en domeinen zoals gemeentes, uivoeringsorganisaties van de overheid, zorg maar ook retail, media etc.

Vlaamse voorbeelden

In Vlaanderen is de Vlaamse overheid via het Vlaams DataNutsbedrijf vergevorderd met het toepassen van Solid als methode voor veilig en verantwoord data delen.

Twee projecten waar momenteel aan gewerkt wordt zijn de use case over diploma delen, en een use case over loongegevens delen.
Onderstaand twee uitlegvideo's over deze use cases. Meer achtergrondinformatie is terug te vinden op de website van het Vlaams DataNutsbedrijf.

Diploma delen

Loongegevens delen

Nederlandse voorbeelden in voorbereiding

In Nederland zijn we betrokken bij volgende voorbeelden in ontwikkeling, in voorbereiding of in planning.
Zodra de voltooing nadert volgt er meer informatie.

Mijn financiƫn

Voor het berekenen van inkomenstoeslagen voor burgers zijn vaak allerlei gegevens nodig. Wanneer deze gegevens vanuit een datakluis kunnen worden gedeeld met de desbetreffende instantie ontstaat er een soepeler en gebruiksvriendelijker proces.

Afbeelding luchtballon bij projecten

Mijn gezondheid

Tijdens je levensloop en in zorgsituaties zijn er vaak meerdere zorgverleners betrokken. In die zorgprocessen is de mens het scharnierpunt. Door de gezondheidsgegevens in een datakluis te plaatsen kunnen de relevante gegevens gemakkelijk meebewegen tijdens de contacten die nodig zijn. Daarnaast kunnen in de datakluis andere informatiebronnen staan die nuttig kunnen zijn voor het begrijpen van iemands context.

Afbeelding luchtballon bij projecten

Mijn carrière

Het delen van je diploma is een veel voorkomende situatie bij solliciteren of aantonen in bijv. de zorg dat je over de juiste papieren beschikt. Met behulp van o.a. datakluizen kun je deze veilig en verantwoord delen.

Afbeelding luchtballon bij projecten

Mijn services

Actuele contactgegevens zijn nuttig en nodig voor dienstverlenende organisaties om in contact te kunnen komen met hun klanten. Via een datakluis kan dit eenvoudig en gemakkelijk gerealiseerd worden. Zo kan er meer tijd worden besteed aan datgene waar het echt om draait: service verlenen.

Afbeelding luchtballon bij projectenSamenwerken

Werk je bij een organisatie en is er concrete interesse om aan de slag te gaan met een van bovenstaande of andere use cases, mogelijk in samenwerking met ketenpartners?
Neem dan contact op via: samenwerken@solidcommunity.nl

We werken doelgericht en stapsgewijs aan prototypes die breder in de maatschappij toegepast kunnen worden en zo als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen om veilig en verantwoord data delen te realiseren en verder onder de aandacht te brengen.


Contact

Stichting Solid Community 2023